Jak mít úspěšný byznys plán?

Když už se rozhodnete vystoupit z komfortní zóny zaměstnance a vrhnete se na podnikání, kdy akceptujete riziko nelehkých situací měli by jste si vytvořit podnikatelský plán neboli byznys plán. V něm by jste si měli nastínit jakým způsobem bude Vaše firma fungovat po dobu několika let. Když už takový plán dáte na papír může Vás upozornit na různé překážky, které Vás mohou po dobu podnikání a rozrůstání Vaší firmy potkat.
stůl z latí
Byznys plán, ale nepíšete pouze pro sebe, ale také pokud hledáte investora, žádáte banku o podnikatelský úvěr nebo hledáte společníka.  Díky tomuto plánu si stanovíte Vaše podnikatelské cíle, zjistíte finanční náročnost Vašeho projektu, zjistíte místa, které Vás mohou ohrozit, jak je projekt realizovatelný a konkurence schopný. Pokud ho předáváte bance nebo investorovi tak oni díky tomu to plánu zjistí nejen podnikatelské záměry, ale také zda víte, co chcete, co umíte a zda se rozhodnou s Vámi navázat spolupráci. Při sestavování podnikatelského plánu uvažujte nejen realisticky, ale také pesimisticky. Díky dvěma verzím lépe zjistíte rizika a na čem zapracovat.
 tužka na sešitě

Jak má byznys plán vypadat?

 
I byznys plán by měl mít danou strukturu, jak má vypadat. Je to přehlednost všech, kterým se dostane do ruky.
1.       Titulní strana obsahuje název společnosti, IČO a kontakty, které jsou vždy důležité
2.       Nejdelší a nejdůležitější část je shrnutí. Zde podrobně sepíšete svůj podnikatelský záměr. Ale také informace proč zrovna Vaše firma uspěje na širokém trhu a cíle firmy za rok, dva nebo třeba pět let.
3.       Aby Vás investoři poznali je nezbytné se v byznys plánu představit. Zapomínat, ale nesmíte na další osoby spjaté s Vaším podnikáním.
4.       Určitě je potřeba sepsat důkladně vlastnosti, přidanou hodnotu Vašeho výrobku nebo služby.
 

Byznys plán je půlka úspěchu podnikání

 
Při sepisování podnikatelského záměru si dejte opravdu záležet. Průběžně díky němu můžete kontrolovat, jak si vedete a plníte stanovené cíle.