Roboti mezi námi


https://www.megapixel.cz/nikon-uvadi-tri-vykonne-kompakty-s-velkym-snimacem-a-dalsi-novinky t=UTF-8″>

Už jste si koneÄnÄ› domů pořídili robotický vysavaÄ nebo se stále bojíte, že máte doma moc vÄ›cí, které by mohli vysavaÄi vadit. Je to naprosto jednoduché robotické vysavaÄe i umí poradit. Jsou to inteligentní roboti, které můžete ovládat pomocí mobilního telefonu. StaÄí si jen stáhnout přísluÅ¡nou aplikaci a už můžete spustit mapování prostoru a následný úklid. Je jen na vás jaký zvolíte cyklus uklízení a zda vysajete celý byt nebo jen urÄitou místnost, ve které mají například pelíšky psi a tak je zde více chlupů. Tyto místnosti si žádají více péÄe a pro vysavaÄe je to hraÄka. Nebo můžete zvolit jen urÄitý Ätverek, kde se vám vysypal cukr, když jste s ním manipulovali.

Dolphin S 300i

No není to senzaÄní. Jak jednoduÅ¡e uklidit, když nejste doma. Když ho zapomenete zapnout, než odcházíte, staÄí se jednoduÅ¡e pÅ™ipojit do aplikace a spustit ho například z kavárny, kde si dáváte skvÄ›lou kávu se zákuskem. To je skvÄ›lé tak proÄ si hned nÄ›jaký nevybrat, jestliže máte na zemi například kusové koberce s velkým vlasem, do kterého by se vysavaÄ zamotal, staÄí je jednoduÅ¡e pÅ™ed odchodem zvednout ze zemÄ›. Je to pomocník, který stojí za to. Nemusíte se bát, že by vás ovládl, i když se jedná o chytrého robota, ovládne jen vaÅ¡i domácnost pÅ™i úklidu. Budete ho milovat. Dalším skvÄ›lým pomocníkem, který je taky robot a pomůže vám s Äistotou vody v bazénu.

Dolphin S 300i

Jedná se robotický vodní vysavaÄ. Dolphin S 300i si zamilujete podobnÄ› jako domácí vysavaÄ. Tento vysavaÄ je lehký a snadno se s ním manipuluje. StaÄí ho vložit do bazénu a udÄ›lá veÅ¡kerou práci a uÅ¡etří vám za speciální chemické přípravky. Výhodou je, že uklízí dno, stÄ›ny i hladinu vody. To je vážnÄ› pecka. Má duální filtraÄní sáÄek, kterým zachytí vážnÄ› vÅ¡echno. StejnÄ› jako vysavaÄ doma je chytrým spoleÄníkem. Můžete ho ovládat jednoduÅ¡e z pohodlí vaÅ¡eho domova. Nebo ho naplánovat na týdenní úklid, kdy se vždy sepne v daný Äas a postará se o Äistotu vaÅ¡eho bazénu. Když ráno vstanete a zjistíte, že bude venku pÄ›knÄ›, ale v bazénu plavou neÄistoty jednoduÅ¡e ho pusÅ¥te a on za vás bazén vyÄistí a vy se odpoledne můžete schladit v krásném Äistém bazénu. Zní to jako pohádka. Roboti se stávají skvÄ›lými pomocníky v domácnosti i venku na zahradÄ›. Snaha ulehÄit lidem práci se vážnÄ› cenní.