Vaše přání optimálních sanačních prací kvalifikovaně vyslyšíme


Patří-li k vadám na kráse Vaší nemovitosti vlhkost, nezoufejte. Kontaktujte pro sanace zdiva profesionální firmu. Více než ÄtyÅ™icetiletá praxe na trhu Vás bezesporu pÅ™esvÄ›dÄí o vysoké kvalifikaci a bohatých zkuÅ¡enostech spoleÄnosti, která v žádném případÄ› nezamrzla na mrtvém bodÄ›. Naopak její technické zázemí se neustále vyvíjí smÄ›rem kupÅ™edu. Ověřte si to sami na základÄ› instalace moderní přístrojové techniky ve VaÅ¡ich bytových i nebytových prostorách. Typ zdiva pÅ™itom nehraje žádnou roli. Elektrofyzikální metody jsou vhodné pro vysouÅ¡ení cihlového, kamenného i betonového zdiva.

Zkušeně se vrhneme do boje s vlhkostí

Lámete si marnÄ› hlavu, jakým způsobem co nejrychleji bez stavebních prací zajistit sanace zdiva? OdpovÄ›Ä je nasnadÄ›. Svěřte VaÅ¡e problémy na bedra specializovaných odborníků. Ti disponují přístroji k pÅ™esnému zaměření vlhkosti. Na základÄ› odhalených potíží lze pak jednoduchou cestou konstituovat projekt vysouÅ¡ení formou, která zadavatele zakázky neobtěžuje a neomezuje.