Patnáct let zkušeností


ON CLINIC jsou zdravotnická zařízení se specializovanou léÄbou. Jejich ordinace se nacházejí po celém svÄ›tÄ›. Už patnáct let je možné využít služeb tÄ›chto nestátních zdravotnických zařízení také v ÄŒeské republice. Tady se lékaÅ™i zaměřují na lupénku a hemeroidy. PrávÄ› ty jsou souÄástí života velké Äásti populace. O nemoci lze hovoÅ™it tehdy, když se dostaví typické zdravotní potíže. Potom je dobré návÅ¡tÄ›vu lékaÅ™e neodkládat. V případÄ› ordinací ProctoClinic je možné se objednat na odborné vyÅ¡etÅ™ení bez doporuÄení obvodního lékaÅ™e. Kdo pÅ™ijde vÄas má jistou, že mu ambulantní způsob léÄby pomůže rychle a bez bolesti.

Hemeroidy – zbyteÄné zdravotní komplikace

Není nutné si nechat znepříjemňovat život zdravotními komplikacemi spojenými s hemeroidy. Když o sobÄ› dají vÄ›dÄ›t, tak existuje jediné správné východisko. Tím je odborné vyÅ¡etÅ™ení. Díky nÄ›mu je možné vyvrátit i další podezÅ™ení, neboÅ¥ krev ve stolici může být i projevem nádorového onemocnÄ›ní. Na základÄ› vyÅ¡etÅ™ení je pak urÄen způsob léÄby. Ordinace ProctoClinic v Praze a v BrnÄ› jsou nestátní zdravotnická zařízení, která se specializují na léÄbu nechirurgickými a pro pacienty zcela Å¡etrnými metodami.