Centra denních služeb

Osoby, které vyžadují sociální péči, dochází do center denních služeb buď samostatně, nebo s doprovodem.
žena na lavičce

Náplní práce center denních služeb je:

  • Vypomáhat postiženým osobám při každodenních hygienických návycích a používání toalety. Týká se to péče o pokožku včetně aplikace kosmetických přípravků, péče o vlasy, nehty, zuby a pravidelného holení.
  • Zajištění optimálního stravovacího návyku s přihlédnutím k dietnímu režimu a doporučení lékaře. V této souvislosti je třeba vyzdvihnout i pitný režim, neboť někteří klienti vyššího věku jsou často ohroženi dehydratací.
  • Dohled nad aplikací léků a léčivých přípravků, které doporučil ošetřující lékař.
  • Podpora v psychických, motorických a sociálních návycích a dovednostech, zaměření se na dohled při orientaci v běžném prostředí a snahu klienta do okolního prostředí začlenit, namísto vyhýbání se lidem a životu v ústraní.
  • Zajištění volnočasových aktivit, které podporují zručnost, obratnost, samostatné rozhodování, a řešení složitějších situací. Jsou to např. různé deskové hry, pletení, vyšívání, háčkování, televizní soutěže, luštění křížovek, karetní hry, drobné výrobky z papíru, nebo ze dřeva a textilu.
  • Zvyšování gramotnosti z oblasti výpočetní techniky, tj. základy práce na PC, připojení zařízení k Internetu, zapojení počítače, řešení jednoduchých závad a problémů, využívání textových a tabulkových editorů, výuka cizích jazyků apod.
  • Zajištění doprovodu na kulturní a společenské akce v blízkosti centra, např. koncerty, výstavy, přednášky, semináře.
  • Vypomáhat rodinným příslušníkům postižených osob v době, kdy sami onemocní, nebo se z jiných důvodů nezvládají o klienta postarat.
  • Řešit s klienty komunikaci s úřady a institucemi, pomáhat při majetkoprávních a jiných právních úkonech, což bývá často v případech, kdy tito postižení lidé nemají důvěru ve své rodinné příslušníky, nebo opatrovníky.

natažená dlaň
Od roku 2007 se centra denních služeb financují z více zdrojů. Jedním z nich je samotný klient, nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník. Jde zejména o platby za stravu a poradenskou činnost. Na klienta také může přispívat stát ve formě příspěvku na péči. Provoz samotných center se také hradí částečně z dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů a obcí. Zároveň je možné využít pro tyto sociální služby financování z pokladen zdravotních pojišťoven.