Sportovní aktivity pro mládež

V posledních letech si mladší ročníky – a především mládež – oblíbily hru zvanou Paintball. Původně vznikla jako rekreační sport – jde o soutěž ve sportovní střelbě, o zásah protihráče barevným nábojem (barevná želatinová kapsle). Hraje se v přírodním nebo uměle vytvořeném prostředí s různými překážkami, které hráči využívají k taktickému krytí.

Hráči používají ochranné masky, chrániče kolen a loktů, rukavice a speciální oblek s integrovaným polstrováním, které chrání hráče před údery z blízkých zásahů a před podlitinami.
hráč paintballu

Nezbytným vybavením je paintballová pistole primární zařízení, které se používá k označení nepřátelského hráče. Pistole musí být vybavena nakladačem nebo zásobníkem, které slouží k podávání nábojů. Náboje jsou želatinové kapsle, obsahující polyethylen glykol a jiné netoxické, ve vodě rozpustné látky a barviva. Nejsou škodlivé pro hráče ani pro životní prostředí.

Nejzákladnějším pravidlem hry je, že hráči se musí pokusit o dosažení cíle, aniž by byli zastřeleni a označeni paintballem.

Nyní se Paintball hraje na sportovní úrovni s profesionálními týmy.

Další sportovní aktivitou, kterou provozují už i menší děti, je badminton. V profesionálním provedení je badminton síťová hra, která se hraje raketami a opeřeným míčkem na krytém kurtu. Hraje ji dvojice (dvouhra) nebo čtveřice (čtyřhra) hráčů. Cílem hry je opeřený míček poslat přes síť na zem v soupeřově části kurtu. Bod lze získat také vynucenou chybou soupeře.
hra paintball

Vybavení


· opeřený míček – půlkulové tělísko z korku, gumy nebo z umělé hmoty, opatřené lemem z peří nebo nylonu


· raketa – 66 cm dlouhá a v nejširším místě hlavy 21 cm široká

Bodování

Hra končí vítězstvím té strany, která získá 15 bodů (u ženské dvouhry 11 bodů). Zápasy se většinou hrají na dva vítězné sety.

Rozměry kurtu

Pro dvouhru – 13,4 x 5,18 metru, pro čtyřhru – 13,4 x 6,01 metru

Síť, napjatá na lanku mezi dvěma sloupky, má rozměr 76 cm x 6,1 metru. Její horní okraj je 1,52 metru nad podlahou kurtu.