Horor jménem účetnictví

Zdá se, že profesí, jež u nás přežije ze všech nejdéle, budou dost možná docela obyčejní účetní. Že to jsou právě tito, kdo jednoho krásného dne přežijí jak všechny soukromé podnikatele, tak vlastně i kohokoliv jiného. Snad jedině s výjimkou vlivných politiků.

účetnictví

Proč jsem tohoto názoru?
Pohlédněte na realitu, jež je prakticky s každou sférou našeho ekonomického života spojena.
Jakmile někdo vydělá nějaké ty peníze, už musí účtovat. A to už dávno ani zdaleka ne jen s těmi, od nichž si za své peníze něco kupuje.
Jakmile někdo přijde k nějakým těm penězům, už musí tuto skutečnost vykazovat nejedné instanci, už musí vést náležité účetnictví, platit z toho nejednu daň a nejeden poplatek či odvod. Vše je třeba náležitě spočítat, ze všeho si odečíst to, co je možné si odepsat, pak ve stanoveném termínu zaplatit to či ono a nakonec všechny doklady náležitě zaevidovat a po stanovenou dobu uchovávat pro případ nějaké té kontroly.
A zkuste si představit nějakého toho majitele firmy, který je k podobnému účtování odsouzen! Ten aby sledoval faktury a jejich proplácení, aby věděl, kdo mu zaplatil vše a kdo zatím jenom část, respektive koho je kdy třeba upomínat, aby přiřazoval jednotlivé účetní záznamy k jednotlivým projektům a pak účtoval a zdaňoval dílčí faktury a nakonec ještě vyúčtovával faktury konečné. A tím to ještě ani zdaleka nekončí, pokud má takový podnikatel třeba i příjmy z ciziny či od kohokoliv jiného v zahraničních měnách, pokud má spravovat i zahraniční DPH.

finanční účetnictví

Takový člověk by se z toho nejspíše zbláznil, kdyby neexistovalo finanční účetnictví, jež mu ve všem zmíněném může být víc než dobrým pomocníkem. Mnoho z podnikatelů by bez tohoto pomocníka už dávno pověsilo své řemeslo na hřebík.
Protože se bez stále složitějšího účtování nedá vůbec podnikat a vlastně ani normálně žít. Kdyby to někdo ignoroval, se zlou by se potázal.
A tak buďme rádi, že tato pomoc existuje. Protože to je jeden z hlavních důvodů, proč u nás vůbec ještě někdo podniká.